Hyvässä slöörissä · purjejollalla retkeilyä

Ankkuri

Merisirrin ankkuroinnin suhteen noudatetaan seuraavaa käytäntöä:

  1. Ankkuri itsessään on kevyt Danforth-tyyppinen 2 kg ankkuri. Periaatteessa Bruce-tyyppistä ankkuria pidetään pidoltaan Suomen olosuhteissa parempana, mutta latta-ankkurit menevät pienempään tilaan ja ovat suhteessa kevyempiä, mikä on tärkeää Merisirrin tapauksessa.

  2. Ankkuriketju on suhteellisen painava ja vahvarakenteinen, pituudeltaan 3 metriä. Tämä takaa sen, että ankkuriin kohdistuva vetävä voima tulee enemmän pohjansuuntaisesti kuin yläviistosta. Jotkut pienveneilijät jättävät ketjun kokonaan pois, koska pelkäävät veneen kauniin pinnan naarmuuntumista. Tällöin toki ankkurin tulee olla painavampi.

  3. Varsinaista ankkuriköyttä on noin 40 metriä.

  4. Ankkuriköyttä kiinnitettäessä, siihen voidaan jättää löysä kohta ja kiinnitettää kyseiseen väliin 400-500 mm kumiköysi. Se vaimentaa veneeseen tuulen ja aaltojen kohdistamat nykäykset, mikä on osaltaan hyödyksi kevyen ankkurin tapauksessa. Suojaisissa ankkuripaikoissa tämä vaihe jätetään väliin.

  5. Veneen keulassa on suljettu pronssisilmukka, jonka kautta ankkuriköysi kulkee. Ruuhkaisemmissa ankkuripaikoissa silmukan sijoittaminen epäsymmetrisesti hieman veneen keskilinjan styyrpuurin puolelle voisi olla eduksi, koska se mahdollistaa tuulisissa olosuhteissa liikkeelle lähtiessä purjehtimisen aloittamisen halssilla, jossa tuuli puhaltaa styyrpuurin puolelta. Tästä on kaksi etua: 1) voi aina olla varma, kummalla halssilla purjehdus alkaa, ja 2) styyrpuurin halssi takaa etuajo-oikeuden suhteessa toisiin purjeveneisiin.

  6. Koska Scampin etukannella liikkuminen ei ole aina mahdollista, on ankkuriköydessä kevyesti kiinni apuköysi, jolla ankkuri ohjataan styyrpuurin puolelta veneen ajoaukon takaosaan.

Ylläolevat periaatteet pohjautuvat Ralph Robertsin, Roger Barnesin ja Howard Ricen huomioihin purjejollan ankkuroimisesta. He kaikki ovat hyvin kokeneita ja arvostettuja asiantuntijoita pienveneilyyn liittyvissä käytännön kysymyksissä.

Ankkurointikäytäntö
Seuraavaksi: Kulkuvalot
Katso myös: Merisirrin rakentaminen