Hyvässä slöörissä · purjejollalla retkeilyä

Kulkuvalot

Kulkuvalojen sijoittaminen on monitahoinen kysymys. Ohessa on muutama päävaihtoehtoa puntaroituna:

Tehokas taskulamppu. Taskulampun sytyttäminen yhteentörmäyksen välttämiseksi on minimi, mitä COLREGS vaatii alle seitsemän metriä pitkiltä purjeveneiltä (sääntö 25 d i). Lähestyvän liikenteen havaitseminen vaatii kuitenkin tarkkaavaisuutta miehistöltä. Yksinpurjehduksella lampun käyttäminen ja purjehtiminen voi muodostua melkoiseksi akrobatiaksi. CEVNI-vesillä tämä vaihtoehto ei ole riittävä.

360° valkoinen valomasto ajoaukossa. Yksinkertaisin ja edullisin kiinteä ratkaisu on sijoittaa joka suuntaan näkyvä valkoinen valo ajoaukkoon. Sen tekee hankalaksi valomaston paikan löytäminen, koska isopurjeen jalusköydet liikkuvat aika laajalla alueella ajoaukossa. Toisaalta valon esteetöntä näkyvyyttä ei voida taata. Lisäksi pelkkä valkoinen valo ei kerro muille veneille mitään veneen kulkusuunnasta, ja ajoaukossa se häiritsee hämäränäköä. Tämäkään vaihtoehto ei ole riittävä CEVNI-vesillä.

225° punavihreä edessä ja 135° valkoinen perässä. Tällä kokoonpanolla pystyy purjehtimaan, soutamaan ja olemaan hinattavana COLREGS-vesillä. Moottorilla ajoa ja ankkurointia varten tulee olla ylimääräinen irrallinen 360° valkoinen valo. Kansivalojen näkyvyys ei ole samaa luokkaa kuin maston huipussa olevien valojen. Toisaalta valojen kiinnittäminen runkoon on myös ulkonäkökysymys.

Trikolori ankkurivalolla maston huipussa. Tämä on ehkä tyylikkäin vaihtoehto eikä vaadi valojen kiinnittämistä veneen runkoon. Maston huipussa oleva valo näkyy pitkälle etenkin merellä, mutta esimerkiksi vilkkaasti liikennöidyssä satamassa korkealla olevan valon havaitseminen tuottaa joillekin veneilijöille vaikeuksia. Loggerttipuomi ja -purje luo valolle muutaman asteen katveen, mitä voi lieventää purjetta reivaamalla, jolloin puomi purjeineen siirtyy alemmas. Toisaalta, COLREGS-säännöissä sallitaan 360° valoille 6° katvekulma. Katve myös tarkoittaa sitä, että purjeen huippu ja loggerttipuomi heijastavat hiukan trikolorin valoa. Mastovalo vaatii luonnollisesti johtimen maston sisään ja liittimen maston ja rungon välille.

360° valkoinen maston huipussa. Tämä vaihtoehto on melkein sama kuin edellä, mutta valo on täysin valkoinen. Tämä yksinkertaistaa tapauksia, joissa pimeällä siirrytään soutamaan tai ajamaan moottorilla. Ihmissilmä erottaa myös valkoisen valon kaukaa paremmin kuin punaisen tai vihreän, minkä takia tämä vaihtoehto on näkyvämpi avomerellä. Toisaalta, pelkkä valkoinen valo ei kerro muille veneille kulkusuunnasta mitään. Katvekulma on tämänkin vaihtoehdon ongelma. CEVNI-vesillä tulee olla lisäksi saatavilla taskulamppu, jolla varoitetaan tarvittaessa lähestyviä veneitä.

Koska purjejollalla halutaan välttää tilanteita, joissa ollaan pimeällä avomerellä, on 225°C punavihreä ja 135° valkoinen kansiasennettu valo parhaiten perusteltavissa oleva vaihtoehto. Toisaalta, parhaan havaittavuuden saavuttamiseksi merellä kunnollinen tutkaheijastin ja erityisesti AIS-lähetin ovat nykyisin luotettavimmat varusteet.

Koska Merisirri seuraa keep it simple -periaatetta, kulkuvaloiksi on valittu yksinkertaiset irroitettavat Navisafen LED-valot kannen tasolla. Ne toimivat tavallisilla AAA-paristoilla ja kiinnitetään veneen runkoon Railblaza-kiinnittimellä. Valoihin liittyvät tiedot löytyvät ohesta. Ensimmäisessä sarakkeessa on Navisafen mallinumero.

Malli Paikka Väri ja sektori Kantama Kestoarvio
355 hytin katto punavihreä 225° 2 mpk 24 h
055 perä valkoinen 135° 2 mpk 32 h

Ohessa on Navisafen tricolor-valon esittelyvideo englanninkielellä.

Seuraavaksi: Pilssipumppu
Katso myös: Merisirrin rakentaminen
Kustomoinnit